MORA TOSQUELLA, ESTHER

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA
Email: esther.mora@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicologia General Sanitària - UdL 1 NEUROPSICOLOGIA APLICADA A L'ÀMBIT DE LA SALUT
MU en Neuropsicologia - UdL 1 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
MU en Neuropsicologia - UdL 1 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
MU en Neuropsicologia - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 1 NEUROPSICOLOGIA APLICADA A L'ÀMBIT DE LA SALUT
Grau en Educació Infantil - UdL 2 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 2 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Doble titulació: MU en Psicologia General Sanitària i MU en Neuropsicologia 2 INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 3 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU