Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Educació Social

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Centre que l'imparteix

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%) i castellà (25%)

Places

80

Coordinació

Mari Paz López Teulón fepts.coordges@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Simultaneïtat d'estudis
Simultaneïtat d'estudis
Simultaneïtat d'estudis
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Codi d'ètica Educació Social
Codi d'ètica Educació Social
Codi d'ètica Educació Social
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

[grups mitjans 23-24]

L'educador social es defineix com un agent de canvi social, dinamitzador de grups socials a través d'estratègies educatives que ajuda la ciutadania a comprendre i participar en el seu entorn social, polític, econòmic i cultural i a integrar-s'hi adequadament.
L'educador social desenvolupa la seua tasca professional en contextos molt diferents donant resposta tant a les demandes d'accés a la cultura i al benestar com a les de participació en la vida social d'amplis col·lectius de població.
La seva feina té dos vessants molt marcades: d'una banda, la formativa i l'assistencial i, de l'altra, la d'atenció a les persones.
Els educadors socials s'ocupen dels camps de l'educació que no tenen una regulació concreta, en àmbits d'intervenció educativa amb persones marginades, amb problemes socials o d'adaptació al seu entorn.