Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Educació Social per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (OB) 90
Matèries optatives (O) 48
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Social
Optatives ofertades 2023-2024
Prerequisits

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100944 ECONOMIA T 6
100945 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA T 6
100949 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA I T 6
100951 CONTEXTOS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL I B 6
100953 BASES CONCEPTUALS I CONTEXTUALS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100943 DRET T 6
100946 CONCEPTES BÀSICS D'EDUCACIÓ T 6
100950 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA II T 6
100952 CONTEXTOS I ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL II B 6
100954 TEORIES INSTITUCIONALS CONTEMPORÀNIES DE L'EDUCACIÓ B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100903 INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA T 6
100947 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA I DIGITAL T 6
100955 FONAMENTS PSICOLÒGICS PER A L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN FAMÍLIA I INFÀNCIA EN RISC B 6
100957 DIDÀCTICA DE L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA B 6
100959 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100904 GEOGRAFIA I HISTÒRIA T 6
100948 PSICOLOGIA SOCIAL T 6
100956 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN FAMÍLIA I INFÀNCIA EN RISC B 6
100958 PROJECTES PER A LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL B 6
100960 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100913 SALUT I BENESTAR PROFESSIONAL B 6
100915 PRÀCTICUM I B 12
100961 PROJECTES PER L'ACCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA B 6
100963 TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DE GRUPS B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100914 GESTIÓ I AVALUACIÓ D'INSTITUCIONS SOCIALS B 6
100926 ANGLÈS ESPECÍFIC PER A EDUCADORS SOCIALS I O 6
100928 GÈNERE I SOCIETAT O 6
100930 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL O 6
100935 PREVENCIÓ DEL RISC SOCIAL EN LA INFÀNCIA I EN L'ADOLESCÈNCIA O 6
100940 IMMIGRACIÓ I SOCIETAT MULTICULTURAL O 6
100941 INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES PER A LA PROTECCIÓ DE LA INFANTESA O 6
100942 ORIENTACIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 6
100962 PROJECTES PER LA INCLUSIÓ SOCIAL B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100918 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA DISCAPACITAT O 6
100919 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A L'ENVELLIMENT ACTIU O 6
100923 INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA O 6
100924 DROGODEPENDÈNCIES O 6
100929 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I EDUCACIÓ SOCIAL O 6
100931 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL O 6
100932 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN PERSONES GRANS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA O 6
100933 DESIGUALTAT I EXCLUSIONS. INTEGRACIÓ I COOPERACIÓ O 6
100936 LEGISLACIÓ I EDUCACIÓ SOCIAL O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100916 PRÀCTICUM II B 18
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100917 TREBALL DE FI DE GRAU B 12