GOMEZ CARDENAS, JUAN JOSE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Email: juanjo.gomez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
Grau en Educació Primària - UdL 3 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
Grau en Educació Social - UdL 4 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I EDUCACIÓ SOCIAL
Grau en Educació Primària - UdL 4 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR
Grau en Educació Primària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 PRIMERS AUXILIS I PATOLOGIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU