LAPRESTA REY, CECILIO

Categoria: CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA
Email: cecilio.lapresta@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants - UdL 1 ENSENYAMENT DE LA LLENGUA I LA CULTURA A COL·LECTIUS IMMIGRANTS
MU en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Educació Social - UdL 1 ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA I
Grau en Educació Social - UdL 3 IMMIGRACIÓ I SOCIETAT MULTICULTURAL
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Llengua i Educació
Tesis Any Direcció
Les actituds lingüístiques de l’alumnat nouvingut a Catalunya. Un estudi longitudinal a la l’Educació Secundària Obligatoria 2014 Cecilio Lapresta - Judit Janés
La Identidad colectiva en contextos plurilingües y pluriculturales. El caso del Valle de Arán 2004 Huguet Canalís, Àngel
Publicacions Any Autors Tipus
Acculturation preferences, conflict, and cultural enrichment on secondary education in Western Catalonia 2022 Lapresta-Rey, Cecilio; Hinostroza-Castillo, Ursula; Senar, Fernando; Ianos, Adelina Article d'investigació
Las actitudes lingüísticas de los descendientes de migrantes en Cataluña. Análisis de sus predictores 2022 Lapresta-Rey, Cecilio; Sáenz-Hernández, Isabel; Senar, Fernando; Janés, Judit Article d'investigació
The differentiated role of language knowledge and linguistic acculturation strategies in the configuration of occupational aspirations: the case of the descendants of migrants in Western Catalonia 2021 Lapresta Rey, C.; Janés, J.; Alarcón, A. Article d'investigació
Language attitudes towards English in local and immigrant students in Catalonia: analysis of the joint effect of language competence and region of origin 2021 Fernández Costales, A.; Lapresta, C.; Huguet, Á.; González Riaño, X.A. Article d'investigació
When immigrant and regional minority languages coexist: linguistic authority and integration in multilingual linguistic acculturation. 2021 Sáenz Hernández, I.; Lapresta Rey, C.; Petreñas, C.; Ianos, M.A. Article d'investigació
Implicit language attitudes in Catalonia (Spain): investigating preferences for Catalan or Spanish using the Implicit Association Test 2020 Ianos, M.A; Rusu, A.;Huguet, À.; Lapresta, C. Article d'investigació
Identity and linguistic acculturation expectations. The attitudes of Western Catalan high-school students towards Moroccans and Romanians 2020 Sáenz, I.; Lapresta, C.; Ianos, A.; Petreñas, C. Article d'investigació
Multilingualism in European Language Education 2019 Cecilio Lapresta; Ángel Huguet Llibre d'investigació
The Legal Rights of Aragonese-Speaking Schoolchildren: The Current State of Aragonese Language Teaching (Spain) 2019 Torres, M.; Petreñas, C.; Huguet, Á.; Lapresta, C. Article d'investigació
Language attitudes towards Spanish and Catalan in autochthonous and immigrant families in Catalonia: analysing the correlation between student attitudes and their parents' 2019 González-Riaño, X. A.; Fernández-Costales, A.; Lapresta, C.; Huguet, Á. Article d'investigació
Acculturation strategies and attitudes and their relationship with the identification of descendants of migrants in the Catalan school context 2019 Petreñas, C.; Ianos, A.; Lapresta C.; Sansó, C. Article d'investigació
Usos Lingüísticos y Formación en Lengua y Cultura de Origen. ¿Una Herramienta de Integración Socioeducativa? 2019 Cecilio Lapresta-Rey; Ester Caballé; Ángel Huguet; Judit Janés Article d'investigació
Self-identifications of youth in Catalonia: a linguistic acculturation theory approach 2019 Lapresta, Cecilio; Huguet, Ángel; Petreñas, Cristina; Ianos, Adelina Article d'investigació
Opening perspectives from an integrated analysis: language attitudes, place of birth and self-identification 2018 Lapresta, C.; Huguet, Á.; Janés, J. Article d'investigació
Redefining cultural identity through language in young Romanian migrants in Spain 2018 Petreñas, C; Lapresta, C; Huguet, A Article d'investigació
Attitudinal patterns of secondary education students in Catalonia. The direct and moderator effects of origin 2017 Ianos, A.; Huguet, À.; Lapresta, C. Article d'investigació
Metodologia Quantitativa 2017 Estrada, A.; Lapresta, C. Capítol de llibre docent
Language Attitudes, Family Language and Generational Cohort in Catalonia: New Contributions from a Multivariate Analysis 2017 Lapresta, C.; Huguet, Á & Fernández-Costales, A. Article d'investigació
Linguistic Genocide or Superdiversity: New and Old Language Diversities 2017 Lapresta, C. Review
Can language attitudes be improved? A longitudinal study of immigrant students in Catalonia (Spain) 2017 Ianos, A.; Huguet, Á.; Janés, J.; Lapresta, C Article d'investigació
Conocimiento del español como capital lingüístico. La situación de los jóvenes migrados en España (Cataluña). Incidencia del Área de Origen y laCohorte Generacional 2016 Lapresta, C.; Huguet, Á., Ianos, A.; Poalelungi, C. Capítol de llibre d'investigació
Les actituds lingüístiques: el cas dels joves de secundària de la comarca del Baix Cinca 2016 Sansó, C.; Huguet, Á.; Navarro, J. L.; Lapresta, C.; Janés, J.; Ianos, A. y Petreñas, C. Llibre d'investigació
Nueva y vieja pobreza 2016 Enciso P, Allepuz R, Lapresta C, Pelegrí X. Article d'investigació
The role of L1 in the construction of cultural self-identification. Analysis of the trajectories of young Romanian in Catalonia (El papel de la L1 en la construcción de la auto-identificación cultural 2016 Petreñas, C.; Lapresta, C. y Huguet, Á. Article d'investigació
Plurilingüismo, integración y rendimiento lingüístico. Un análisis sobre su imbricación en Cataluña 2015 Janés, J.; Lapresta, C.; Poalelungi, C. Acta congrés
Language attitudes and their role in language learning. The case of immigrant students in Catalonia 2015 Ianos, A.; Janés J.; Lapresta, C. Acta congrés
Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida. Percepció des dels serveis socials. 2015 Enciso JP, Allepuz R, Lapresta C, Pelegrí X Llibre d'investigació
Els professionals dels serveis socials bàsics en temps de crisi 2015 Xavier Pelegrí Viaña, Cecilio Lapresta Rey, Rafael Allepuz Capdevila i Pere Enciso Rodríguez Article d'investigació
Interrelaciones autoidentificatorias de los descendientes de migrados en Cataluña. Entre la co-afiliación y los dilemas identitarios 2015 Lapresta, C.; Poalelungi, C.; Ianos, A. Acta congrés
Joves migrants i “autòctons” a Catalunya: Actituds. Autoidentificacions i Competències Lingüístiques 2014 Huguet, A., Lapresta, C. Capítol de llibre en premsa
Lengua e Identidad en el dominio lingüístico del aragonés y el catalán 2014 Lapresta, C. Article en llibre
Escolars d’origen romanès a Catalunya: algunes implicacions del Programa de “Llengua. Cultura i Civilització romanesa 2014 Huguet, A., Lapresta, C. Capítol de llibre en premsa
Interrelaciones autoidentificatorias en Cataluña: jóvenes "autóctonos", comunitarios, magrebís e hispanoamericanos 2014 Lapresta, C.; Huguet, À.; Poalelungi, C. Article d'investigació
Actitud, presión social y educación inclusiva en aulas con diversidad lingüística y cultural. 2013 Madariaga, J. M.; Huguet, Á.; Lapresta, C. Article d'investigació
Immigration, languages and school in bilingual societies. Studies and reflections for educational practice. 2012 Huguet, Á.; Chireac, S.-M.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J. L.; Sansó, C Capítol de llibre docent
Autoidentificaciones de los descendientes de migrantes en Cataluña. Incidencia de la cohorte generacional (1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.0 / 2.5) 2012 Lapresta, C.; Huguet, Á.; Sansó, C.; Ianos, A. Article d'investigació
Demografia, apoyo institucional y estatus del aragonés en su dominio. Un análisis desde la perspectiva de la teoría de la vitalidad etnolingüística 2011 Lapresta, C.; Huguet, Á.; Chireac, S.-M. Article d'investigació
Inmigración, lengua y escuela en sociedades bilingües. Revisión de estudios 2011 Huguet, Á.; Chireac, S.-M.; Ianos, A.; Janés, J.; Lapresta, C.; Navarro, J.-L. y Sansó, C. Article docent
Identificacions múltiples, grau de coidentificació amb Catalunya i altres referents dels fills i filles de persones migrades a Catalunya. 2011 Lapresta, C., Huguet, Á., Chireac, S. y Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Reflexiones sobre el conocimiento lingüístico declarado por los escolares catalanes al final de la Educación Secundaria Obligatoria 2011 Huguet, A., Chireac, S., Lapresta, C. y Sansó, C. Article docent
La situació de la pobresa a Lleida: estudi dels principals factors econòmics que generen situacions de vulnerabilitat. Detecció de la pobresa a partir de l’atenció als usuaris pels Serveis Socials de 2011 Joan Pere Enciso i Rodríguez; Rafael Allepuz i Capdevila; Cecilio Lapresta i Rey; Xavier Pelegrí i Viaña Document científic-tècnic
Realitat i imatge: visions endogens I exògenes sobre la realitat identitària cultural I lingüística de la zona catalanoparlant d’Aragó i la diversitat cultural I lingüistica aragonesa. 2011 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Navarro, J.L., Chireac, S., Ianos, A. y Sansó, C. Llibre d'investigació
La situació de la pobresa a Lleida 2011 Joan Pere EncisO, Rafael Allepuz, Cecilio Lapresta i Xavier Pelegrí. Llibre d'investigació
Las actitudes lingüísticas de los jóvenes descendientes de la inmigración en Cataluña. El caso de los escolares latinoamericanos 2011 Janés J, Ianos A, Lapresta C. Capítol de llibre d'investigació
Pautas identificatorias de los escolares descendientes de la inmigración en Cataluña. La situación latinoamericana 2011 Lapresta C, Chireac S, Janés J. Capítol de llibre d'investigació
Lengua, poder y dominación. El caso asturiano. 2010 Huguet, Á.; Lapresta, C. y González-Riaño, X. A. Capítol de llibre docent
Materiales docentes de la Materia Minories Etniques i Educació 2010 Lapresta, C. Publicació electrònica docent
Materiales docentes de la Materia Tècniques Quantitatives de Recerca 2010 Lapresta, C. Publicació electrònica docent
Materiales docentes de la Materia Antropologia i Sociologia 2010 Lapresta, C. Publicació electrònica docent
Análisis discursivo de las actitudes lingüísticas de los escolares de origen inmigrante en Cataluña 2010 Lapresta, C.; Huguet, Á. y Janés, C. Article d'investigació
Actitudes lingüisticas, escuela e inmigración: los escolares ante la diversidad lingüística y cultural 2010 Lapresta, C.; Chireac, S.-M.; Huguet, Á; Janés, J; Navarro, J.L.; Querol, M. y Sansó, C. Llibre d'investigació
El coneixement de la llengua de l’escola en l’alumnat immigrant d’ESO. Una anàlisi d’algunes variables escolars i sociofamiliars 2009 Navarro JL, Huguet A, Lapresta C, Janés J, Chireac S, Querol M, Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. 2009 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Navarro J.L., Chireac, S., Querol, M., Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
AVALUACIÓ DEL NIVELL I GRAU DE VINCULACIÓ AL PAÍS D'ACOLLIDA (I AL D'ORIGEN) DELS ESCOLARS D'ORIGEN INMIGRANT A CATALUNYA 2009 Cecilio Lapresta Rey, Àngel Huguet Canalís, José Luis Navarro Sierra, Judit Janés Carulla, Silvia Chireac, Mònica Querol Coronado, Clara Sansó Galiay, Jose Mª Madariaga Orbea, Xosé Antón González Riañ Informes de recerca
Les actituds lingüístiques a l'escola aragonesa (I). 2009 Madariaga, J.; Huguet, Á.; Lapresta, C. Ressenya
Les actituds lingüístiques a l'escola aragonesa (II). 2009 Madariaga, J.; Huguet, Á.; Lapresta, C. Ressenya
Bilinguale Erziehung im Mehrsprachenstaat Spanien 2009 Huguet, Á.; Lapresta, C. & Chireac, S.-M. Capítol de llibre docent
Publicacions electròniques de material docent de l'assignatura Sociologia de l'Empresa 2009 Lapresta, C. Pàgina web docent
Publicacions electròniques de material docent de l'assignatura Minories Ètniques i Educació 2009 Lapresta, C. Pàgina web docent
Tresegy-WP6: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2009 Molina, F., Feixa, C., Giliberti, L. Garreta, J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Usos y actitudes lingüísticas de las lenguas en vías de normalización en el Estado español 2009 Lapresta, C. & Huguet, Á. Capítol de llibre docent
Tresegy-WP4: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2008 Garreta, J. Molina, F., Giliberti, L. Feixa, C. J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Tresegy-WP5: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2008 Feixa, C. Molina, F., Giliberti, L. Garreta, J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Survey about youth in Barcelona. 2008 Garreta J (coord), Molina F, Feixa C, Lapresta C, Guerrero M, Giliberti L. Informes de recerca
Anàlisi discursiva de les actituds lingüístiques de l’alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa. 2008 Lapresta C, Huguet Á, Janés J Capítol de llibre d'investigació
Conocimiento de la lengua, identificaciones y coindentificaciones de los alumnos de origen inmigrante en Cataluña. Avance de resultados 2008 Navarro JL, Lapresta C, Chireac S. Capítol de llibre d'investigació
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S.; Sansó, C. Document científic-tècnic
Actitudes lingüísticas del alumnado en contextos plurilingües y pluriculturales. El caso de Cataluña. 2008 Lapresta C, Huguet Á, Janés J, Querol M. Capítol de llibre d'investigació
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S. y Sansó, C. Informes de recerca
Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural. 2008 Lapresta, C. (dir.); Chireac, S.-M.; Huguet, Á.; Janés, J.; Querol, M.; Navarro, J. L. y Sansó, C. Informes de recerca
Les persones grans i la seva dependència a la ciutat de Lleida 2008 Allepuz R, Enciso P, Farré M, Lapresta C. Llibre d'investigació
La identidad colectiva en contextos plurilingües y pluriculturales 2008 Lapresta, C. Llibre d'investigació
A model of relationship between collective identity and language in pluricultural and plurilingual settings: Influence on intercultural relations 2008 Lapresta C, Huguet Á. Article d'investigació
A study on language attitudes towards regional and foreign languages by school children in Aragon (Spain) 2008 Huguet Á, Lapresta C, Madariaga J. M. Article d'investigació
La educación bilingüe. ¿Una respuesta al Aragón trilingüe? 2008 Huguet Á, Chireac S, Janés J, Lapresta C, Navarro JL, Querol M, Sansó C. Article d'investigació
Plataforma virtual de la asignatura Soicología de la Empresa (Lecturas, Actividades, Test, etc.) 2007 Lapresta, C. Pàgina web docent
Plataforma virtual de la asignatura Soicología del Trabajo (Lecturas, Actividades, Test, etc.) 2007 Lapresta, C. Pàgina web docent
Tresegy-WP3: Toward a Social Construction of an European Youthness experience of Inclusion and Exclusion in the public sphere among second generation migrated teenagers. 2007 Molina, F., Giliberti, L. Feixa, C. Garreta, J. Lapresta, C. Guerrero, M. Informes de recerca
Youth and Immigration in Catalonia. 2007 Molina F (coord), Feixa C, Garreta J, Lapresta C, Guerrero M, Giliberti L. Informes de recerca
Anàlisi discursiu de les actituds lingüístiques de l'alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa. 2007 Lapresta, C. (dir.); Huguet, Á; Janés, J.; Navarro, J. L.; Querol, M.; Chireac, S.; Biscarri, J. Roig, E.; Cosculluela, B.; Calvera, R. y Companys, J. Informes de recerca
Joventut, educació i mercat laboral: Una anàlisi comparativa de les expectatives laborals i educatives dels joves autòctons i immigrants 2007 Lapresta C, Allepuz R, Biscarri J, Chireac S, Garreta J, Huguet Á, Janés J, Llevot N, Molina F, Navarro JL, Querol M. Informes de recerca
Escola i immigració: projectes i experiències en el context del Canadà 2007 Navarro J.L, Lapresta C Article d'investigació
Joventut, educació i mercat laboral: Una anàlisi comparativa de les expectatives laborals i educatives dels joves autòctons i immigrants. 2007 Lapresta, C. (dir.); Allepuz, R.; Biscarri, J.; Chireac, S.; Garreta, J.; Huguet, Á.; Janés, J.; Llevot, N.; Molina, F.; Navarro, J.L. y Querol, M. Informes de recerca
Immigració i educació d'adults: dinàmiques d'integració i d'exclusió. 2007 Llevot, N.; Garreta, J.; Lapresta, C. Llibre d'investigació
Identidad colectiva y lengua en contextos pluriculturales y plurilingües: el caso del Valle de Arán (Lleida, España) 2006 Lapresta C, Huguet Á. Article d'investigació
Identidad colectiva, ciudadanía e inmigración. consecuencias para la lengua y la escuela 2006 Lapresta C. Article d'investigació
La realidad social de la lengua aragonesa. Uso social y vitalidad etnolingüística 2006 Lapresta C & Huguet Á. Article d'investigació
Realitat i Imatge: visions endògenes i exògenes sobre la realitat identitària, cultural i lingüística de la zona catalanoparlant d'Aragò i la diversitat cultural i lingüística aragonesa 2006 Lapresta, C., Huguet, Á., Janés, J., Navarro, J.L. Informes de recerca
Las actitudes lingüísticas en Aragón. Una visión desde la escuela 2006 Huguet A, Lapresta C. Article d'investigació
El papel del occitano-aranés en la construcción de la identidad cultural en el Valle de Arán 2005 Lapresta, C., Huguet, A., Suïls, J. Editor actes congrés
Trilingüismo en la escuela. El caso del sistema educativo del Valle de Arán 2005 Lapresta, C., Huguet A. y Navarro, J.L. Capítol de llibre docent
Usos del aragonés en el Aragón aragonesoparlante. 2005 Lapresta C, Huguet Á, Janés J. Article d'investigació
Les actituds lingüístiques dels escolars d'origen immigrant a Catalunya 2005 Janés J, Huguet A, Lapresta C. Editor actes congrés
Trilingüísmo en la escuela. El caso del sistema educativo del Valle de Arán 2005 Lapresta C., Huguet, Á, Navarro, J.L. Editor actes congrés
Lenguas en presencia y actitudes lingüísticas: el futuro del trilingüísmo visto por los escolares de la provincia de Huesca 2005 Huguet, Á; Navarro, J.L.; Lapresta, C. y Janés, J. Informes de recerca
La relació familia d'origen immigrant i l'escola: realitats i imatges 2005 Garreta J, Llevot N, Palaudàrias J, Serra C, Lapresta C et. al. Informes de recerca
Inmigración y voluntariado. 2005 Llevot, N.; Garreta, J.; Lapresta, C.; Burrial, X.; Morell, A. et alii. Llibre d'investigació
Las lenguas en la escuela aragonesa II. Conclusiones a la 2ª Jornada 2004 Navarro, J.L., Carulla, J., Lapresta, C. Capítol de llibre d'investigació
Las lenguas en la escuela II.Conclusiones de la 2.ª Jornada. 2004 Janés, J.; Navarro, J.L. & Lapresta, C. Capítol de llibre d'investigació
El prestigio de las lenguas en los escolares: influencia de algunas variables educativas y familiares 2004 Huguet Á, González XA, Lapresta C. Article d'investigació
Entre la prosperitat econòmica i el manteniment de la llengua a la Vall d'Aran 2004 Suïls J, Huguet A, Lapresta C. Capítol de llibre docent
Identidad etnolingüística en contextos multiculturales y multilingües. El caso del Valle de Arán 2004 Lapresta C, Huguet Á. Article d'investigació
Un modelo de educación trilingüe. El sistema educativo del Valle de Arán. Descripción, actitudes y perspectivas 2004 Huguet Á, Suïls J, Lapresta C Article d'investigació
Las lenguas en la escuela aragonesa I. Conclusiones a la 1ª Jornada 2004 Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J. Capítol de llibre d'investigació
Notas sobre la relación entre identidad y lengua en Aragón 2003 Lapresta C. Article d'investigació
Identidad cultural y lengua en el Valle de Arán: entre la conciencia lingüística y la afectividad. 2003 Lapresta, C.; Huguet, Á. & Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Minorització i promoció de l’occità a l’escola aranesa. Una experiencia en ensenyament multilingüe. 2003 Suïls, J.; Huguet, Á. & Lapresta, C. Capítol de llibre d'investigació
Ésser aranès: una anàlisi dels trets identitaris de la població de la Vall 2002 Huguet, A., Lapresta, C., Janés, J., Serra, JMª., Suïls, J. Document científic-tècnic
El asturiano en Asturias y el catalán en Aragón. Aportaciones de un estudio paralelo para el análisis del desarrollo de las actitudes lingüísticas en contextos escolares bilingües. 2002 Huguet, Á.; Janés, J.; Lapresta, C. & Monné. A Capítol de llibre d'investigació
Motivaciones, actitudes, intereses y necesidades de los adolescentes fragatinos (2ª Fase) 2002 Huguet A, Lapresta C, Garreta J. Informes de recerca
Soy aragonés o sóc aragonès. Una anàlisi de la construcció de la identitat i el sentiment de pertinença a la comarca del Baix Cinca 2001 Lapresta, C. Llibre d'investigació
Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació a l'any 2000 i la situació a l'any 1984 2001 Suïls J, Huguet A, Lapresta C Article d'investigació
Motivaciones, actitudes, intereses y necesidades de los adolescentes fragatinos (1ª Fase) 2001 Huguet A, Lapresta C, Garreta J. Document científic-tècnic
Soy aragonés o sóc aragonès 2000 Lapresta C. Article d'investigació
Coneixement i ús de l’occità a la Vall d’Aran (1984-2000). Estudi Sociolingüistic. 2000 Huguet A, Lapresta C, Janés J, Serra JM, Suïls J Document científic-tècnic