SOLDEVILA BENET, ANA MARIA

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: PEDAGOGIA
Email: anna.soldevila@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Social - UdL 1 CONCEPTES BÀSICS D'EDUCACIÓ
Grau en Educació Social - UdL 3 TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DE GRUPS
Grau en Educació Social - UdL 4 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A L'ENVELLIMENT ACTIU
Grau en Educació Social - UdL 4 PRÀCTICUM II
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: GESEC: Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura de les Cures
Tesis Any Direcció
Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de educación 2007 Balsells Bailón, M.Angeles; Bisquerra ALzina, Rafel
Publicacions Any Autors Tipus
Max in love. Programa educatiu per a treballar l'afectivitat i la sexualitat. Guia didàctica per a treballar els continguts de l'obra de teatre: Max in love. 2014 Soldevila, A.; Capdevila, M.; Conejos, L. y Gómez, A. Publicació electrònica
Evalution of an emotional education program for primary teachers. 2013 Perez-Escoda, N.; Filella, G.; Soldevila, A. i Fondevila, A Article d'investigació
Inteligencia emocional y personalidad en las diferentes áreas de conocimiento de los estudiantes universitarios. 2013 Fortes, M; Oriol, X; Filella, G; Del Arco, I; Soldevila, A. Article d'investigació
Evaluation of residential care from the perspective of older adolescents in care. The need for a new construct: optimum professional proximity (Indexada en SSCI) 2012 Anna Soldevila, Antonio Peregrino, Xavier Oriol and Gemma Filella Article d'investigació
Diseño de una matriz de evaluación de las competencias en el practicum de las titulaciones de la facultad de derecho y economía y de la escuela politécnica superior 2012 Moltó M, Soldevila-Benet A, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Well-being E-Portfolio: a Methodology to Supervise the Final Year Engineering Project 2012 Filella, G.; Giné, F.; Badía, F.; Soldevila, A.; Moltó, M.; Del-Arco, I. Article d'investigació
Evaluación de la educación emocional en el ciclo medio de Educación Primaria 2011 Agulló, M.J.; Filella, G.; Soldevila,A.; Ribes, R. Article d'investigació
Conocer las emociones a través de los juegos: ayuda para los futuros docentes en la toma de decisiones 2011 Lavega, P.; Filella, G.; Agulló, M.J.; Soldevila, A.; March, J. Article d'investigació
Construcción del Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (QDE-A) 2010 Pérez-Escoda, N.; Bisquerra, R.; Filella, G. y Soldevila, A. Article d'investigació
Competencia emocional y habilidades sociales en estudiantes universitarios. 2010 Pérez-Escoda, N., Filella, G. y Soldevila, A. Article d'investigació
The Professional Competences of the Social Educators during the Practicum 2009 Ribes, R.; Balsells, M.A.; Filella, G.; Soldevila, A. Article d'investigació
Emociónate. Programa de Educación emocional. 2009 Soldevila,A. Llibre d'investigació
El desenvolupament de les competències professionals en el pràcticum d'educació social 2008 Ribes, R.; Balsells, M.A.; Filella, G.; Soldevila, A. Llibre docent
Diseño, aplicación y evaluación de un programa de educación emocional en un centro penitenciario 2008 Filella, G.; Soldevila, A.; Cabello, E.; Franco, L.; Morell, A.; Farré, N. Article d'investigació
Conflcitos no, gracias! Programa de educación emocional en el Centro Penitenciario Ponent 2008 Filella, G.; Soldevila, A.; Franco, L.; Cabello, E.; Morell, A. Article d'investigació
Preliminary evaluation of the implementation of a Mentorship Plan in the Faculty of Education at the University of Lleida (UdL), Spain 2008 Filella, G.; Lara, I.; Soldevila, A.; Nadal, J.; Ribes, R.; Agulló, M.A.; Carrillo, F. Article d'investigació
Memoria activa. Cuaderno del educador 2007 Soldevila A, Martínez E, Morón C. Llibre docent
Memòria activa. Quadern de l'educador 2007 Soldevila A, Martínez E, Morón C. Llibre docent
Memoria activa. Cuaderno del alumno 2007 Soldevila A, Martínez E, Morón C. Llibre docent
Memòria activa. Quadern de l'alumne 2007 Soldevila A, Martínez E, Morón C. Llibre docent
Memoria activa. 2007 Soldevila A. Article d'investigació
Una propuesta de contenidos para desarrollar la conciencia y la regulación emocional en la educación primária. 2007 Soldevila, A; Filella, G; Ribes, R; Agulló, M.J. Article d'investigació
¿Cómo desarrollar la memoria en personas mayores desde la teoría de las inteligencias múltiples de H.Gardner? 2007 Soldevila A. Article d'investigació
Memoria activa 2007 Soldevila A, Martínez E, Morón C. Llibre docent
Memòria activa 2007 Soldevila A, Martínez E, Morón C. Llibre docent
Emocionarse también en las aulas (Contenidos de Educación Emocional en la etapa Infantil y Primaria) 2006 Soldevila A, Filella G, Agulló MJ, Ribes R. CD-ROM docent
Una propuesta de curriculum emocional en educación infantil (3-6 años) 2005 Bisquerra R, Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article d'investigació
10 anys de Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educatives. Recull de Ponències 2005 Rincón D, Esteve JM, Ramírez JL, Giné C, Mateo J, Alsina C, Terricabras JM, Escudero JM, Adell J, Farrús N, Jové C, Soldevila A, Tolomos A. Editor actes congrés
Objetivos y contenidos de un programa de educación emocional para personas mayores. Emociona't 2005 Soldevila A, Ribes R, Filella G, Agulló MJ. Article en premsa
El plan de acción tutorial de la Universidad de LLeida 2005 Filella G.; del Arco, I.; Biscarri, J; Cabassés, MA.; Colell, R.; Cristòbal, E.; Gimbert, J.; Lorente, E.; Mateu, R.; Mías, C.; Pedrol, J.; Soldevila, A.; Torre, C. Acta congrés
Bases psicopedagògiques del Pràcticum d'Educació Social. Bases psicopedagógicas del prácticum de Educación Social] 2003 Vendrell, C. i Soldevila, A. Capítol de llibre d'investigació
El tema transversal en el pràcticum 2003 Balsells MA (Coord), Alsinet C, Ballesté J, Filella G, Llevot N, Peret G, Ribes R, Soldevila A, Vendrell C. Capítol de llibre d'investigació
Los centros de día para personas mayores 2003 Soldevila A. Llibre d'investigació
Llibre guia per portar a terme el pràcticum de la diplomatura d'Educació Social. Alumnes de la titulació d'Educació Social 2003 Carles Alsinet, Joan Ballesté, M.Àngels Balsells, Gemma Filella, Núria Llevot, Glòria Peret, Ramona Ribes, Anna Soldevila, Conxita Vendrell Llibre d'investigació
La dinamització sòciocultural en els centres de día per a la gent gran 2002 Soldevila A. Article d'investigació
Nivel de salud y autonomía en los centros de día para personas mayores 2002 Soldevila A, March J. Article d'investigació
Formación del profesorado: asesoramiento sobre educación emocional en centros escolares de infantil y primaria 2002 Filella, G.; Ribes, R.; Agulló, J.; Soldevila, A. Article d'investigació
Elaboración de un cuestionario como instrumento de valoracion de la educación emocional 2002 M. J. Agulló; G. Filella; R.Ribes; J. Sanuy; A. Soldevila Capítol de llibre d'investigació